Kinh Ăn Năn Thống Hối

Cầu cho các linh hồn đang hấp hối

Chúa Giêsu phán: "Kinh này phải được triệt để cầu nguyện để Ta có thể cứu họ [...]  các con hãy loan báo tin này đi, Ta cần những linh hồn đền tạ chịu đọc kinh này nhiều lần mỗi ngày. Nếu có thể được Ta cám ơn các con. Hỡi các con yêu quý. Cha Ta sẽ chúc lành cho các con, với quyền lực Thiên Chúa của Người và Ta cũng vậy, Ta chúc lành cho các con, cùng với Mẹ trên trời của các con. Amen."

Lạy Chúa Giêsu của con, xin Chúa dủ lòng từ bi nhân hậu hàng tỷ tỷ và hàng triệu triệu lần. Lạy Chúa Giêsu của con xin dủ lòng từ bi nhân hậu thương xót từng mỗi một linh hồn trong cơn hấp hối cho đến ngày tận thế hàng tỷ tỷ và hàng triệu triệu lần.

Chúng con xin dâng lên Cha trên trời Máu quý báu và những Giọt Lệ Máu của Chúa Giêsu cho mỗi người trong cơn hấp hối cho đến ngày tận thế và che phủ linh hồn ấy với Máu quý báu và Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ Maria cùng với những Giọt Lệ Máu của Người, để kẻ thù xảo trá không còn có thể nắm giữ họ nữa. Amen.