Kinh Khiêm Nhường

Lạy Chúa là tình yêu tối cao của con, con đây không là gì cả, không có gì thánh thiện, chẳng có gì tốt lành, chẳng có gì nhân đức, chẳng có gì trong trắng, chẳng có gì xứng đáng với các ân huệ của Chúa.

Từ vực sâu thẳm của nỗi bần cùng. Con nài xin Chúa vì tình nhân hậu của Chúa mà ban cho con:

† Ơn được biết và làm cho người ta biết Chúa
† Ơn được yêu và làm cho người Ta yêu Chúa
† Ơn phục vụ và làm cho người ta phục vụ Chúa một cách hoàn hảo, đến mức là một tạo vật khốn khổ có thể làm được và cho nguồn vinh quang của Chúa ngời sáng đến tuyệt vời. Amen.

Lời Chúa Giêsu phán cho nữ tu Beninha Consolata năm 1915: "Ta đoan quyết rằng, mỗi khi một tâm hồn nào đọc kinh này với lòng khiêm nhường và sâu xa thật tình, thì làm Trái Tim Ta xúc động như bị bắn bằng một mũi tên vàng, và từ vết thương nọ, sẽ trào ra một dòng thác lũ ân sủng cho chính người ấy, và cho Hội Thánh. Đấy cũng là cách chuẩn bị tốt hơn cả để rước lễ. Mình Thánh Chúa truyền thông một cách dồi dào phong phú hơn cho những ai khiêm nhường."